Vaata peasisu

Arenguprogrammis osalemine aitas Jalaxil ärimudelit valideerida

EASi ja KredExi ühendasutus
30. september 2019
4 min

Jalax on 1993. aastal väikse metallitöökojana alustanud ettevõte, mis on tänaseks kasvanud 150 töötajaga juhtivaks metallkomponentide – ja mööblitootjaks. Kaks aastat tagasi osales Jalax EASi arenguprogrammis. Miks liitus ettevõte kasvuambitsiooniga eksportijatele suunatud programmiga ning mis kasu saadi selles osalemisest, rääkis Jalaxi tegevjuht Tanel Press.

Kuidas saite teada EASi arenguprogrammist ning miks otsustasite sellega liituda?

2016.aastal märkasime arenguprogrammiga liituma kutsuvat reklaami ning otsustasime ühendust võtta oma EASi halduriga, kellega olime teinud koostööd varemgi. Meil tekkis programmi vastu huvi, sest selle sisulise kavaga tutvudes nägime jumekat võimalust enda jaoks olulisi kasvuga seotud küsimusi põhjalikumalt lahata. Samuti inspireeris meid teadmine, et arenguprogramm on suunatud just meiesugustele eksportivatele ettevõtetele. Ettevõtted pöörduvadki EASi poole ju reeglina toetuse saamiseks, mis võib väljenduda nii rahas kui ka teadmistes. Nägime programmis tugevat ekspordifookust ning võimalust saada rahalist toetust uutesse seadmetesse investeerimiseks. Jalaxil on siiani tugev soov veelgi kasvada ja leida uusi turge ja kui mõistsime, et vastame kõigile nõutud tingimustele, sündis osalemise otsus üsna lihtsa vaevaga.

Jalax valmistab komponente tervishoiusektorisse | Allikas: jalax.ee/et/products/  

Kas arenguprogramm aitas müüki kasvatada või peitus võti just ärimudeli analüüsis?

Arenguprogrammi põhifookus ei olnud numbriliselt müügil ja müügikasvul, vaid eesmärk oli panustada rohkem ettevõtete tootearendusse ja uute turgude leidmisesse. Kuigi Jalax on peamiselt tuntud allhanketööde teostajana, mõistsime, et meie toote ettevalmistus on lihtsast allhankest põhjalikum ning seda soovisimegi edasi arendada.

Meil olid ka varasemast selged laienemisplaanid, kuid arenguprogrammis osalemine sundis meid veelgi põhjalikumalt oma ärimudelit analüüsima. Jõudsime väga detailsete aruteluküsimusteni, mille käigus kordasime oma ärimudeli põhitõdesid iseendale üle. Ärimudelit Jalax arenguprogrammi raames ei muutnud, küll aga leidsime võimalusi, kuidas seda veelgi paremaks teha.

Mida põnevat oma ettevõtte kohta põhjalikuma analüüsi käigus avastasite?

Ei saa öelda, et oleks olnud üht suurt ohhoo-avastust, pigem saime mõned mõtted must-valgemalt kirja panna. Oluline oli ka see, et arenguprogrammi raames võtsime suurema tähelepanu alla kogu oma ettevõtte toimimise, tootmisest müügini. Vaatasime kõik valdkonnad üle ning mitmel korral avastasime kitsaskohti, millele rohkem tähelepanu pöörata. Kasutasime juba varasemast oma ettevõttes konsultanti, kes teatava regulaarsusega meie planeerimiskoosolekutel osaleb. Koostöö jätkus temaga ka arenguprogrammi ajal, seega julgen kindlasti soovitada väliste konsultantide kaasamist. See annab juurde kõrvaltvaataja pilgu ning õigete küsimuste esitamist, mis tuleneb teistsugusest metoodilisest lähenemisest. Strateegiline juhtimisalane koostööpartner aitab ettevõttel paremini ka prioriteete seada, sest muidu võivad kõik uued suunad tunduda ahvatlevad – mingi fookus peab ettevõtte arengul siiski olema.

Jalaxi toodangusse kuuluvad hoiukapid | Allikas: jalax.ee/et/products/

Mida andis Jalaxile arenguprogrammis osalemine, mis muutus ettevõtte tööprotsessides?

Lõviosa arenguprogrammis osalemise tulemusest kajastus meie jaoks uutesse seadmetesse investeerimises, mis oli väga vajalik konkurentsis püsimiseks. Võtsime kasutusele uued tootmistehnoloogiad, mis aitasid ettevõtte käivet kasvatada – 2018. aastal oli meie käive 45% suurem aasta varasemast. Kindlasti mängisid arenguprogrammi läbimise käigus tehtud tähelepanekud ja seadmeinvesteeringud käibe kiire kasvu juures olulist rolli.

Oluline oli arenguprogrammis osalemisega kaasnenud sõnum oma meeskonnale – vaadake, me vaatame tuleviku poole ning areneme teadlikult. See motiveeris ja mobiliseeris kogu meeskonda mõtlema nende aspektide peale, mis kogu aeg kuklas ei põle.

Programmiga liitumisel hindasid EASi eksperdid meie ärimudelit ning eesseisvaid valikuid, seeläbi saime oma ärimudelile välise valideerimise ja see andis omakorda meeskonnale signaali, et meie poolt valitud äriloogika on sobiv ja kannatab kriitikat.

Koolimööbel | Allikas: jalax.ee/et/products/

Kellele soovitaksite EASi arenguprogrammis osalemist?

Kindlasti soovitan programmis osalemist eksportivatele ettevõtetele ja ka neile, kes kahtlevad oma ärimudelis. Programmi käigus tehtava töö tulemusel tekib palju selgem vaade oma ettevõtte osas. Kas mul tasub jätkata allhankega või proovida ka oma tootega turule tulemist? Põhjalikum arutelu aitab ärimudelis selgusele jõuda, sest sageli tahaks ju kõigile võimalustele vastata jaatavalt, kuid see ei ole ettevõtte seisukohast edasiviiv lahendus.

Ühe tähelepanekuna võib öelda, et ettevõttel peab arenguprogrammis osalemiseks olema piisavalt inimressurssi, sest muidu võib igapäevatöö kannatada. Programmiga seotud administreerimine võtab arvestatava osa ajast, seega ei pruugi arenguprogramm sobida päris väikestele ettevõtetele. EASil on küll mugav e-keskkond aruandluse jaoks, kuid keegi peab need andmed ka kokku koguma.

Jaga postitust

Tagasi üles