Vaata peasisu

Arenguprogramm aitab ettevõttel paremini oma äri mõista

EASi ja KredExi ühendasutus
21. juuni 2018
6 min

OÜ ELI on üks vanemaid Eesti ettevõtteid, mis küll alustas helitehnikaga juba aastal 1987, kuid on tänaseks kasvanud arvestatavaks arendus- ja tootmisfirmaks kaasaegses kaitsetööstuses. Mis ärgitas kogemustega ettevõtet möödunud aastal liituma EASi arenguprogrammiga ning mis kasu sellest on OÜ-le ELI tõusnud, küsisime ettevõtte juhatajalt Tõnu Vaherilt.

Milline impulss sundis nii pikalt oma konkreetses turusegmendis tegutsenud ettevõtet mõtlema edasise arengu peale?

Oleme pigem nö. “vana kooli” mehed (küll vanuselt, mitte enesetundelt ega mõtlemiselt) ning aastakümneid omas rütmis toimetanud. Tuli mõte, tegime ära. Ei saa öelda, et see lähenemine oleks olnud väga süsteemne. Varem ei kasutanud me tootearendusprotsessis konkreetseid tähtaegu ega ajatabeleid, pigem lähtusime uue toote turule toomisel eesseisvate messide ja näituste toimumisaegadest. Kuid selleks kulus väga palju aega ja raha, alates arendamisest kuni testimiseni.

Mõni aeg tagasi osalesime EASi ärimudeli praktikumis, kus püüdsime tootearendusele läheneda komplekssemalt. Need koolitused olid ääretult huvitavad, sest tahtsime näha kaasaegset äriarendust ning seda mõne teise rakursi alt. Nähtu-kuuldu ei olnud otseselt kosmoseteadus, kuid aitas meil oma protsesse vaadata teise pilguga – kuidas otsustada, kuidas arendada jne.

Oluline oli leida veel tegureid, mis aitaksid tootearendusprotsessis otsuste langetamisele kaasa. Meil on kaitsetööstuse valdkonnas äriliselt hea vaist olnud, oma turgu me tunneme. Pigem saimegi kinnitust, et teeme õigeid liigutusi. Kuid õppisime ka nii mõndagi uut. See kõik juhataski meid edasi EASi arenguprogrammi juurde.

Millised etapid olete EASi arenguprogrammis tänaseks läbinud?

Alustasime hetkeolukorra kaardistamisest, mille tulemusel sündis mahukas Exceli tabel, kus on kirjas kõik meie tegevused ning numbrilised mõõdikud. Kuue kuu jooksul oleme seda tabelit veelgi täiendanud ja täpsustanud, kuid tänu sellele saame oluliselt paremini aru oma graafikutest ja tegevustest. Nüüd läheneme kogu protsessile palju süsteemsemalt, mis aitab meil ressursse kokku hoida ning parandada kuluefektiivsust.

Teises etapis tegime koostööd kahe erineva mentoriga, mis andis meile hea võimaluse ka neid omavahel võrrelda. Samas olid erinevad etapid ka erineva tasemega. Mentorite kaasamise suur eelis on, et nad näevad asju kõrvaltvaataja pilguga. Tegeleme küllaltki piiratud võimalustega turul ning kaitsetööstus erineb oma olemuselt mistahes muust lõpptarbijale suunatud tavapärasest ärist. Nii tuli meil ka oma mentoreid “koolitada”, et nemad saaksid oma hüva nõu meile paremini pakkuda. Kaitsetööstuse tootearenduses võib näiteks tagasiside mõne toote kohta tulla alles 5-10 aasta pärast – üks 1996. aastal loodud toode on siiani meie müüginimekirjas ning tõi hiljuti suure eksporditellimuse. Samuti sõltume palju ka erinevate riikide kaitsehangetest, mida kavandatakse ette 10-25 aasta perspektiiviga. Meie sektoris on kontaktide arv üsna piiratud ja ka üritusi ei toimu kuigi palju. Samas oleme oma valdkonna messidel osalenud alates 2000. aastast ning koos EASiga oleme hiljuti osalenud Eesti ühisstendis kaitsetööstuse peamistel messidel Eurosatory 2018, UMEX 2018, DSEI 2017 ning järgmisel aastal IDEX 2019.

ELI OÜ tutvustab kaitseministrile Eurosatory messil droonipesa

Seega olete nüüd kolmanda etapi ootel, mil peaksite kavandatud tegevused ellu viima?

Ametlikult ootame veel EASi lõplikku kinnitust oma arengukavale, kuid tegelikkuses juba viime planeeritud tegevusi ellu. Õige pea peaksid hoo sisse saama EASi poolt toetatavad tegevused, samas oleme nendegagi algust teinud. Tihti arvavad just alustavad ettevõtted, et kui kaunis ja vajalik toode hea hinnaga valmis teha, siis on kunded kohe ukse taga. Tegelikkuses ei oota keegi uut tootjat turule ning müügile ja turundusele panustamine on üks olulisemaid tegevusi ettevõtte kasvatamisel. Oleme tänaseks palganud rohkem inimesi just müügi ja turunduse poolele ning süstematiseerinud lähenemist nendele tegevustele. See vajadus selguski teise etapi diagnostika käigus.

Kas arenguprogrammi tulemusel valmivad ELI-s uued põnevad tooted?

Pigem on meie eesmärk vähendada toodete arvu ning keskenduda väiksematele tootegruppidele, samal ajal parandades veelgi toodete kvaliteeti. See muudatus meie ärifilosoofias on juba näidanud häid tulemusi. Tahame teha vähem, aga paremini!

Mõned aastad tagasi tootsime mehitamata lennukeid (UAV). Oleme loobunud nende tootmisest liiga kuluka arendamisprotsessi tõttu, kuid pakume senistele klientidele veel tehnilist tuge. Põhjus on väga lihtne – lennukitootja vastutab absoluutselt kõige eest, kui midagi viltu või katki läheb. Aga komponenditootja vastutab ainult oma lõigu eest. Suuri süsteeme on ka üpris keeruline eksportida, sest tuleb pakkuda kohapealset tehnilist tuge vähemalt 10 aasta jooksul. See jällegi eeldaks suuremaid ekspordimahte konkreetsel sihtturul.

Midagi väga uut on ka keeruline leiutada, sest suurem osa on juba valmis tehtud, jäänud on vaid täiustamise rõõm. Oma ülesehituselt ja olemuselt on püss jäänud üsna sarnaseks sellele, millisena ta juba 200 aastat kasutuses on olnud – püssirohi sisse ja kuul lendab toru otsast välja. Kõik muu on juba täiustsus.

Küll aga on üks uuenduslik toode meil droonipesa – kümblustünni sarnane, suletava luugi ja võimalusega akusid laadida ja vahetada, mis lubab droonil õhus püsida praktiliselt kogu aja. Siin tuli meil kasutusele võtta täppismaandumis- ja positsioneerimisseadmed, sest maandumise täpsust tuleb mõõta millimeetrites. Oleme 1,5 aastat seda toodet edukalt katsetanud ning usume, et sel on tulevikku. Samuti on jätkuvalt tootmises näiteks miinipilduja tulejuhtimise simulaator ning relvade tagasilöögimehhanismid ja muud erinevad väljaõppevahendid. Uute toodete patenteerimine ning nende intellektuaalomandi kaitsmine on märkimisväärne kulu väiksema ettevõtte jaoks, sest paratamatult tuleb ette olukordi, kus turule ilmuvad täiesti identsed koopiad. Oma patenti kaitsta on väikesel ettevõttel keeruline kuid annab võimaluse müüa näiteks litsentse nende kasutamiseks. Patenditegevus on EAS-i poolt toetatav läbi innovatsiooni osakute ja seda me kasutame.

Miks peaksid ettevõtted olema huvitatud arenguprogrammiga liitumisest?

Vahel tuleb ettevõttel jõuda sisekaemuse läbi arusaamisele, kas eesmärgiks on rohkem kuulsust püüda või rohkem raha teenida. Meile olid mõlemad olulised – droonid ja robootika toob palju kuulsust ja äratab tähelepanu. Samas on meie kasumlikumad tooted just sellised, millest inimesed midagi ei tea, näiteks lennukite langevarju vabastamise mehhanismid ja relvade tagasilöögimehhanismid. Kuid iga uue toote arendamine nõuab väga palju aega ja raha, nii tasubki ette võtta tõsisem analüüs väliste ekspertidega. Kõikvõimalikud idufirmad on väga toredad, sest seal on energiat ja rohkem aega. Aga veidi küpsemad firmad kipuvad rohkem kaaluma, kas kõike tasub hurraaga teha. Nii vajamegi tegelikult mahukaid Exceli tabeleid ja konkreetseid arenguplaane. Arenguprogrammi läbimine aitab oma ettevõtte hetkeolukorras paremini orienteeruda ja seada täpsemaid eesmärke edaspidiseks, et siis läbimõeldud tegevustega nendeni jõuda.

Jaga postitust

Tagasi üles