Vaata peasisu

Ärata endas innovatsioonilõvi: mida põnevat toob sügis EASi innovatsiooniteenustes?

EASi ja KredExi ühendasutus
25. september 2023
5 min

Tänavusel Davosi majandusfoorumil arutasid majandustegelased, suurettevõtjad ja riigijuhid üle maailma selle üle, kuidas jääda ellu polükriisi ajastul. Termin, millega tähistatakse omavahel põimunud ja samaaegselt toimuvaid kriise: tervisekriis, kliimakriis, sõda Euroopas, inflatsioonišokk ja palju muud, millega meil tuleb praegu rinda pista.

Kriiside ajastu mõjutab otseselt kõiki ettevõtteid. Oma teenuseid planeerides lähtume sellest, kuidas saame kõiki tarneahela osapooli aidata. Tipud suudavad ise kriisides kaela kanda, tuge vajavad eelkõige nende tarneahelas olijad. Kindlasti tuleb seejuures mõelda ka pidevalt järelkasvule ehk uutele ettevõtetele, ärisuundadele, tehnoloogiatele ning meie inimestele. 

Innovatsiooniteenustega on nii, et innovatsioon kui selline on valmis lahendus – see on teenus või toode, mis toob ettevõttele juba raha sisse. Teekond selleni võib olla aga täis üllatusi ja karisid. EASi ja KredExi ühendasutuse roll on tutvustada ettevõtetele uusi tehnoloogiaid, innustada muutusi ellu viima ning suunata koostööle.

Sügishooaeg on ka meie jaoks kätte jõudnud ning taasalustame mitme ettevõtete seas hinnatud programmiga: digitaliseerimise meistriklass, disaini meistriklass, juhtide mentorprogramm ja tippinnovaatorite programm. 

Oma teenuste arendamisel jälgime pidevalt turuolukorda ning hindame ettevõtete vajadusi. Sellest lähtuvalt alustas juba augustis täiesti uue teenusena ringdisaini meistriklass. Jätkusuutlikkusest ei saa me lähiaastatel üle ega ümber. Toetamaks Eesti ettevõtteid selles uudses teemas, tuleme peagi välja ka ESG ja kestlikkuse meistriklassiga. Kokku alustab erinevates programmides sellel sügisel ca 100 ettevõtet.

Lisaks meistriklassidele pakume ka erinevaid nõustamis- ja diagnostikateenuseid. Avatud on näiteks tehnoloogialuure ja intellektuaalomandi nõustamine. Korraldame õppereise ja koostöökohtumisi selleks, et sünniksid uued võimalused ning avaneksid uksed meie ettevõtetele. Vajadusel viime ettevõtjad kohtumisele Brüsselisse või Genfi, et otse otsustajatele tutvustada meie ettevõtete võimekust ja nutikust.

Äramärkimist vajab kindlasti ka see, et koostöös Tööandjate Keskliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga korraldame tänavu juba 28. korda Eesti suurimat ettevõtluskonkurssi, mis on kõrgeim riiklik tunnustus ettevõtetele. Ja loomulikult saame sügisel taaskord teleekraanide vahendusel kaasa elada “Ajujahile”, mis on Eesti tuntuim iduettevõtete kiirendi.

Osalemine nendes programmides on ettevõtete jaoks sageli mugavustsoonist väljumine. Millegi uue loomine on keeruline ja kohati ka riskantne. Aga usun, et ka iga ebaõnnestumine on õppetund ning võimalik uus algus. Me peame oskama neid tervitada ning uusi kogemusi rohkem ise tahtma. Just nii saavad sündida uued ettevõtted ning tooted ja teenused. Nii saame suureks innovatsioonirahvaks. Digitiiger võib ju magada, aga on viimane aeg äratada endas innovatsioonilõvi.

Inge Laas
Innovatsiooni osakonna juht

Innovatsiooniteenused sügisel 2023

Avatud teenused

Disaini meistriklass on 6-​kuuline tootearendusprogramm, mille eesmärk on juurutada ettevõtetes disainmõtlemist, mõista strateegilise disaini olulisust innovatsiooni loomisel ning kasvatada strateegilise disainikasutuse võimekust, eelkõige läbi disainist juhitud tootearendusprotsesside rakendamise. 

Digitaliseerimise meistriklass on programm, mille eesmärk on aidata tuvastada need ettevõtte protsessid ja tarneahelad, mille optimeerimine avaldab enim mõju ettevõtte konkurentsivõimele. Osalemise tulemusena valmib tippkoolitajate ja personaalse mentori toel organisatsiooni strateegilise arendamise plaan, valite välja sobivaima digilahenduse ning teete esimesed sammud selle juurutamiseks.

Strateegia praktikum aitab sul teha läbimõeldud strateegilisi valikuid oma ettevõtte pikaajalise edu ja kasvu tagamiseks. 4-​kuuse programmi tulemusena saate põhjaliku ülevaate oma ettevõtte hetkeolukorrast ning strateegilistest väljakutsetest ja valikutest ning loote oma ettevõttele uue rakendatava konkurentsivõimelise kasvustrateegia 3-5 aastaks. Kasvustrateegia osa on ka kestlikkus (ESG). 

ESG ja kestlikkuse meistriklassis analüüsid mentoriga enda ettevõtte ESG tänast olukorda ja võimalikku tulevikustsenaariumit, kus vaadeldakse temaatikat sinu ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt. Suureneb ettevõtte tulemuslikkus, usaldus partnerite ja klientide poolt ning paraneb oskus investoreid leida. 

Reaalajamajanduse meistriklass on loomemajandus ettevõtetele ja nende sidusvaldkondadele suunatud riiklikult rahastatud programmiga, mis aitab tõsta äriprotsesside, teenuste, tootmis- ja tarneahelate efektiivsust digitaliseerimise ning reaalajamajanduse lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Osalemise tulemusena paraneb ettevõtte strateegiline juhtimine läbi andmete kasutamise.

Teenused, mis ei ole avatud aga saab tutvuda ja küsida lisainfot

Juhtide mentorprogramm on 6-​kuuline programm, mis aitab  luua eeldused ettevõtte mitmekordseks kasvuks ja saada välja omaniku/juhi asendamatuse lõksust. Programm koosneb koolitusprogrammist,  mentii-​mentori paarismentorlusest ning iseseisvatest töödest.

Tippinnovaatorite programmis saavad 10 ambitsioonikat ettevõtet võimaluse Eesti ja välismaiste innovatsioonivaldkonna tippekspertide-​ ja mentorite toel välja töötada oma innovatsioonistrateegia ning 3-6 uut võimalust, millega saavutada oma ettevõtte järgmine arenguhüpe. Näiteks võite leida uued kliendisegmendid, keda te täna ei ole veel adresseerinud, või uued kanalid, mille kaudu kliente teenindada, või näiteks uued partnerid, kelle abil kliendile lisaväärtust pakkuda vmt. Aga mis veelgi olulisem, innovatsioon ja pidev uute lahenduste otsimine ja rakendamine muutub teie ettevõttes normaalsuseks ning innovatsioon saab osaks teie ettevõtte DNAst.

Ringdisaini meistriklass on tööstusettevõtetele abiks toote või teenuse protsesside ümbermõtestamisel ja –disainimisel, seades esikohale märksõnad kestlikkus ja innovaatilisus. Tegemist on programmiga, kus 10 ambitsioonikat ettevõtet saavad süsteemselt läbi mõelda, kuidas muuta rohepööre oma ettevõtte konkurentsieeliseks. Rahvusvahelised ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse tippteadmised jõuavad kohalike disainijuhtide valvsa pilgu all otse meeskonnani, ettevõttesse, tootesse, teenusesse, ärimudelisse.

Jaga postitust

Tagasi üles