Vaata peasisu

Andrew Campbell, Mikel Gutierrez, Mark Lancelott „Operating Model Canvas: Aligning Operations and Organization with Strategy”, Van Haren Publishing, 2017

EASi ja KredExi ühendasutus
11. september 2017
4 min

Operating Model Canvas: Aligning Operations and Organization with Strategy

Juhid on sageli olukorras, kus igapäevatöö detailid neelavad kogu päeva ja suur pilt kipub ära kaduma. See tähendab aga, et head ärivõimalused või kriitilised muudatusvajadused võivad jääda õigeaegselt märkamata.

Ärimudeli laiema analüüsimise teema on olnud fookuses mitmeid aastaid ning nüüdseks juba klassikaks kujunenud Alexander Osterwalderi ja Yves Pigneuri ärimudeli lõuend on muutunud paljudes Eesti ettevõtetes, koolitustel, arendusnädalavahetustel ning muudel üritustel iseenesestmõistetavaks tööriistaks. Kuna igas äris on kõige olulisemad kliendid, siis tavaliselt keskendutaksegi esmajärjekorras klientide, kliendisuhete ja väärtuspakkumise analüüsile ning mõnevõrra „igavam” tegutsemismudeli pool jääb tagaplaanile.

Seda lünka aitab täita 2017. aasta märtsis ilmunud raamat, mis pakub lihtsa raamistiku ja tööriistad oma ettevõtte tegutsemismudeli ning -loogika analüüsimiseks ja arengukohtade otsimiseks. Raamat on selgelt juhtidele suunatud – juttu on vähe ning tööriistade tutvustused on konkreetsed, lihtsad ja põhjalike illustreerivate näidetega. Raamatut ei pea ka korraga otsast lõpuni läbi lugema, vaid uusi tööriistu saab kasutada ükshaaval, vastavalt vajadusele ning olemasolevale ajaressursile.

Ettevõtte tegutsemismudeli analüüsil on kesksel kohal väärtusahela kirja panemine, tuues välja 5–7 põhisammu ja vaadates pisut detailsemalt ainult kriitilisemaid etappe. Olles väärtusahela kirja saanud, järgneb selle kontrollimine, kui hästi toetab organisatsiooni struktuur ning vastutuste jaotus väärtusahela tõrgeteta toimimist. Pärast seda tuleb üle vaadata ettevõtte paiknemise ja erinevate funktsioonide ruumilise paigutuse teemad ning otsustada, mida on mõistlik sisse osta ja mida ise teha. Alles pärast kõikide eelnevate otsuste tegemist on hea kaardistada, kuidas toetavad ettevõtte info jagamise protsessid ning infosüsteemid ja nende integreeritus konkurentsieeliste realiseerimist ning kogu tegutsemismudeli tõrgeteta toimimist. Kõige lõpuks on hea panna kirja juhtimissüsteem ehk otsustada ära, kui sageli, kuidas ja mida juhtkond jälgib, et tegutsemismudeli tervisest ning toimimisest ülevaadet saada.

Kas sellistesse teemadesse süvenemine tundub nagu aasta jagu tööd ja vähemalt 1000-leheküljelise aruande loomist? Kindlasti saab nii ka, kui on palju aega ning soov kõike detailselt analüüsida, kuid raamatus tutvustatud raamistik ja tööriistad aitavad suurema pildi saada juba mõne tunniga.

Raamat ongi üles ehitatud nii, et esmalt tutvustatakse tegutsemismudeli lõuendit ning selle kasutamisvõimalusi erinevat tüüpi organisatsioonide ja ärifunktsioonide näitel. Seejärel näidatakse, milliseid küsimusi on lõuendi erinevate lahtrite täitmisel otstarbekas endalt küsida ning pakutakse välja 13 täiendavat lihtsat tööriista. Koostatud on ka lihtne küsimustik, et oma ettevõtte tegutsemismudelile hinnang anda. Raamatu lõpuosas proovitakse lõuendi täitmine ja tööriistade kasutamine läbi ühe ettevõtte ning ühe ärifunktsiooni näitel.

Kirja pandud suurel pildil on palju erinevaid kasutusvõimalusi ja siin on nimetatud neist vaid mõned:

  • Sel viisil on hea anda uuele töötajale või äripartnerile kokkuvõtlik ülevaade selle kohta, „kuidas meil asjad korraldatud on”.
  • Ettevõtte sees aitab lihtne üldine pilt kõikidel teemade seostest ja olulisusest mõnusalt aru saada ning otsustamise juures saab tegutsemismudeli lõuendit kasutada referentspunktina – kas uus planeeritav toode toob kaasa muudatused olemasolevas mudelis, milliseid aspekte planeeritud suur muutus kõige enam puudutab jne.
  • Tegutsemismudeli kirja panemine ja suure pildi vaatamine aitab asju lahti mõtestada ja küsida, et „miks me asju just nii teeme” ning „mida me saaksime muuta, et meie ettevõte veelgi sujuvamalt toimiks”.

Kui ettevõte tunneb oma klienti ja oskab talle väärtuspakkumise sõnastada, siis on see väga suur samm. Väärtuspakkumise tegelik kliendini viimine sõltub aga sellest, kui hästi ettevõte toimib, ning selles osas aitab uus raamat lihtsa raamistiku pakkumisega suure sammu võrra edasi. Sel viisil saab õiglase tähelepanu osaliseks lisaks kella sihverplaadile ka see, et kella mehhanism õlitatult toimiks.

 

Ele Reiljan

EASi strateegia ja tootearenduse valdkonnajuht

Jaga postitust

Tagasi üles