Vaata peasisu

Ameerika Ühendriigid: ärireisid keelatud või lubatud?

EASi ja KredExi ühendasutus
30. august 2021
5 min

Veidi vähem kui poolteist aastat tagasi kehtestas USA toonase presidendi Donald J. Trumpi juhtimisel hulga rangeid reisipiiranguid, mis mõjutavad 35 riiki (sealhulgas suuremat osa Euroopast) ning kehtivad otseselt kogu Schengeni alale, kuhu kuulub ka Eesti. Kui Joe Biden selle aasta jaanuaris ametisse astus, eeldasid paljud nende piirangute kiiret tühistamist, tänu millele avaneks välismaa ettevõtjatele üks olulisemaid turge maailmas.

Seda pole aga juhtunud.

Eesti ettevõtjates, kes on oma pilgu suunanud USA turule või seal juba tegutsevad, on piiride sulgemine tekitanud segadust, kasutamata võimalusi ja sündmusi ning hulgaliselt sellega kaasnevaid raskusi – olgu need siis rahalised, logistilised, administratiivsed või kõik kokku.

Pandeemia on tõestanud, et äri leiab alati lahenduse ja sellised tööriistad nagu Zoom, Teams, Skype jpt on aidanud hoida maailmamajandust üle kuristiku serva kukkumast, kuid miski ei asenda väärtust, mida pakuvad otsene suhtlus, kohtumised, üritused, messid ja kontaktide loomine.

Paljudele ettevõtetele Eestis ja kogu maailmas valmistab pakilist muret küsimus, kuidas jätkata USAga äri ajamist hoolimata rangelt piiratud füüsilisest juurdepääsust. See mõjutab otseselt nii lõpptulemusi kui ka USA positsiooni ülemaailmsel turul.

Millal siis avanevad USA piirid mittekodanikele ja mittealalistele elanikele?

Kahjuks on vastus see, et keegi ei tea. Bideni valitsus on näidanud, et Ühendriikide täielikku taasavamist lähitulevikus ei toimu, seda eriti Delta tüve suureneva leviku tõttu nii USA-s kui ülejäänud maailmas.

Küll aga teame seda, et kuigi USA piir on mittekodanikele ja mittealalistele elanikele vähemoluliste reiside puhul tehniliselt suletud, on ettevõtjatel või ettevõtete esindajatel riiki sisenemiseks siiski mõned piiratud võimalused.

Esialgu kehtisid erandlikud load ainult ühekordsel USA-sse sisenemisel, kuid 29. juunil 2021 pikendas USA välisministeerium lubade kehtivust reisijatele, kellele muidu oleks taas piirangud kehtinud.

Välisministeeriumi konsulaarküsimuste büroo veebisaidil seisab: „Kui pole teisiti märgitud, kehtivad olemasolevad riiklikud load [nüüdsest] 12 kuud alates heakskiitmise kuupäevast ja mitmekordse riiki sisenemise puhul, kui neid kasutatakse eesmärgil, milleks need anti. “

See on positiivne uudis Eesti ettevõtjatele, kes loodavad üle Atlandi ookeani reisida. Kuigi riiklikest huvidest vabastamise dokumendi (National Interest Exemption – NIE) taotlemine jääb esialgu kohustuslikuks reisieelseks protsessiks, vähendab loa saamine oluliselt USA-sse reisimisega kaasnevat bürokraatiat ja pakub paindlikumaid võimalusi riigi külastamiseks.

Ei ole mingit garantiid, et taotlejale NIE antakse, kuid kui teie reisi põhjus ja eesmärk on kooskõlas USA huvidega (st töökohtade loomine, USAga seotud investeeringud ja/või muu „oluline majandustegevus Ameerika Ühendriikides”), aitab see teie taotluse tulemust mõjutada.

Kuidas riik aidata saab?

Kuigi Eesti järgib põhimõtet, et ta ei sekku teise riigi sisserände küsimustesse, on Eesti välisesindused Ameerika Ühendriikides ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses töötanud igal juhtumi puhul eraldi, et vajadusel aidata USAsse reisida soovivaid Eesti ettevõtjaid, pakkudes neile toetuskirju. Need toetuskirjad on mõeldud selleks, et aidata NIE kandidaatide taotluseid tugevdada. Praeguseks on jõupingutused juba mõningat edu toonud.

Neil, kel eriloa saamine võimalik pole, pole hetkel USA-sse sisenemiseks palju alternatiivseid võimalusi – on vähe lootust, et praegune olukord ülejäänud 2021. aasta jooksul muutub. Eesti ettevõtjatel soovitatakse enne selle aasta jooksul Ameerika Ühendriikidesse reisi planeerimist kriitilise pilguga üle vaadata piirangute detaile määratlev reeglistik (Presidential Proclamation), mis on kättesaadav Valge Maja kodulehel.

Kuid Eesti ettevõtjad leiavad alati tee eduni ning karmide piirangute tagajärgede leevendamiseks on võimalik astuda ennetavaid samme.

Kohaliku esindaja palkamine ja partnerite küllakutsumine

Näiteks, kui olete olukorras, kus te ei saa lähitulevikus USA-sse reisida, kuid teie äritegevus nõuab kohalikku kohalolekut, võib nüüd olla õige aeg hakata uurima võimalusi oma ettevõtte jaoks Ameerika Ühendriikides välisesindaja kaasamiseks. Oluline on aga meeles pidada, et selle tingimuseks võib olla, et teie ettevõte registreeriks oma kohaloleku USA-s, mis seab teid sealsete maksukohustuslaste alla.

Selle artikli kirjutamise ajal on Eesti piir avatud täielikult vaktsineeritud reisijatele kolmandatest riikidest, näiteks Ameerika Ühendriikidest. Sõltuvalt teie ettevõtte taustast või sõlmitava tehingu iseloomust võib see olla ideaalne aeg kutsumaks Eestisse külla oma potentsiaalseid kliente, aktiivseid kliente ja partnereid, et suhelda otse ja jätkata ärisuhete loomist. Sealjuures võivad abiks olla ka EAS ja Eesti välisesindused USA-s, kes jagavad kohalikke kontakte ning hõlbustavad sidemete loomist Eesti ettevõtjate ning nende potentsiaalsete Ameerika klientide ja partnerite vahel.

Kuigi meie igapäevaelus on pandeemia kerge ununema, on kriis endiselt alles ja aasta 2021 tõotab jätkuvat võitlust kollektiivse normaalsuse juurde naasmise nimel. Vaatamata püsivatele väljakutsetele, mis on seotud füüsilise juurdepääsuga Ameerika Ühendriikidesse, on siiski oluline meeles pidada, et 2020. aastal muutus USA meie suuruselt neljandast kaubanduspartnerist kolmandaks ning turu kasv oli meie sihtturgudel protsentuaalselt kõige suurem (6,77%-lt 7,86%-ni kogu ekspordimahust).

Seda tuleks võtta nii tõestusena kui ka lubadusena. Tõestusena selle kohta, et äri ja kaubandus leiavad alati tee, ja lubadusena, et vaatamata väljakutsetele Ameerika Ühendriikidesse reisimisel on koostöövõimalusi USAga endiselt palju.

Nüüd on aeg suhetesse (jätkuvalt) investeerida – näiteks kohalike partneritega USA-s, kes saavad aidata Teie ettevõtet kohapeal esindada või kutsudes partnereid ja kliente Eestisse isiklikuks suhete loomiseks. Variant on ka lihtsalt pöörduda Eesti välisesindajate poole Ameerika Ühendriikides ja paluda kontakte või abi.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on koos kolleegidega nii New Yorgi ja San Francisco Eesti peakonsulaatides kui ka Washingtoni saatkonnas valmis aitama Eesti ettevõtjaid, kes vaatavad USA turule, ning jätkama meie kahe riigi majandusliku seotuse toetamist.

James York James S. York
Ekspordinõunik Ameerika Ühendriikides
E-post: [email protected]

Jaga postitust

Tagasi üles