Vaata peasisu

Aasia infokeskus aitab riske maandada ning võimalusi kaardistada

EASi ja KredExi ühendasutus
30. aprill 2019
4 min

Globaliseerumine on täie hooga sisse murdnud ka Aasiasse – seda iseloomustab sealsete ettevõtete rahvusvahelistumine, kasvav turistide voog Euroopasse ning ühtlasi ka Aasia tarbijate suurem huvi siinsete toodete vastu. Nii puutuvad meie ettevõtjad Aasia kolleegidega kokku mitte vaid seal viibides, vaid ka rahvusvahelistel messidel ning siinsamas Eestis väliskülaliste visiite võõrustades. Aasia ei ole meile kunagi olnud nii lähedal kui täna. Sellega kaasnevad tohutud võimalused, aga ka mitmesugused riskid, millega tegelemiseks peavad Eesti ettevõtjad valmis olema.

Võimaluste maksimaalseks ära kasutamiseks ning potentsiaalsete riskide maandamiseks on parim vahend täpne ja ajakohane informatsioon. Just selleks on vaja suurendada meie ettevõtjate teadlikkust Hiina, India ja Jaapani turgude osas. Näiteks peaks intellektuaalomandi kaitsele mõtlema iga rahvusvaheliselt tegutsev ettevõte, mis osaleb messidel kus suure tõenäosusega on esindatud ka Hiina firmad. Erinevalt Euroopast kehtib Hiinas first-to-file põhimõte, ehk esimesena kaubamärgi oma nimele registreerinud ettevõte omab ka õigust selle kaubamärgi kasutamisele. Selliste riskidega peab arvestama iga ettevõtja, kelle toodang võib pälvida Hiina ettevõtete huvi.

Foto: Eesti äridelegatsiooni kohtumine Alibaba esindajatega  

EASi Aasia infokeskuse ülesandeks ongi kaasa aidata teadlikkuse suurendamisele ning Eesti ettevõtete Aasia-suunaliste ambitsioonide realiseerimisele. Meie eesmärk on vastata võimalikult täpselt Hiina, Jaapani ja India poole vaatavate Eesti ettevõtjate küsimustele ning päringutele. Täna suudame kogenud eksperte kaasates pakkuda ettevõtjatele tuge väga paljudes valdkondades, alates toidu- ja joogisektorist kuni IKT ja biotehnoloogiani. 

Aasia infokeskuse eksperdid ja nõustajad leiavad vastused nii väga üldistele kui ka väga spetsiifilistele küsimustele. Kui looduskosmeetika tootja tunneb huvi Hiina turu vastu, kuid ei soovi loomtestimist oma toodetele, võib lahenduseks olla piiriülene e-kaubandus. Suurepärase targa linna lahenduse Jaapanisse eksportimiseks leiame õige partneri ning regiooni, mida sihtida. Aitame välja arvutada Hiina tarbija jaoks sobivat toote hinnastamist, andes ülevaate konkurentide hinnatasemest ning piiril rakenduvatest maksudest. Näiteid, kuidas Aasia infokeskus saab kasulik olla ka väga eriliste soovide ning huvidega ettevõtjatele, leiab küll ja veel.

Oleme välja töötanud teenustepaketi, millega saame aidata Aasia turgudest huvitatud ettevõtteid nii läbi päringutele vastamise, turunõustamise, turuanalüüside, ekspordipartneri taustakontrolli kui ka ekspordipartneri otsingu teenuste. Oleme aastate jooksul laienenud oma eksperttoega lisaks Hiina turule ka Jaapanisse ning peatselt lisandub meie portfelli ka India. Ettevõtete ja laiema avalikkuse teadlikkuse kasvatamiseks Aasia kohta jagame jooksvalt infot sealsetel turgudel toimuva kohta oma Facebooki lehel.

Foto: Minister Rene Tammist koos äridelegatsiooniga Shenzheni Hi-Tech messil

Tänavu soovime veelgi laiendada ettevõtetele pakutavaid teenuseid ning järgneva poolaasta jooksul viime ettevõtted Hiina kontaktreisile, loome uued võimalused sealsele turule sisenemiseks läbi e-kaubanduse platvormide ning kutsume ettevõtjaid osalema Hiina ja Jaapani visiitidel äridelegatsioonide koosseisus. Viimane on Aasia turgudel eriti hästi toimiv lahendus, sest kõrgete riigiametnike tugi on sealses piirkonnas tihti määravaks edufaktoriks.

Lisaks töötame üha enam Aasiaga seotud võimaluste ja riskide Eesti ettevõtjatele ja laiemale avalikkusele tutvustamise nimel, selleks korraldame tänavu maikuus Tartus esmakordselt rahvusvahelise Aasia-teemalise konverentsi, kus maailmatasemel eksperdid arutlevad globaliseerumise mõju üle Aasiale ning kuidas saaksid meie ettevõtted, ametnikud ja teadlased rohkem koostööd teha Eesti jaoks avanevate võimaluste maksimaalseks kasutamiseks.

Konverentsile saab registreerida veebis

EASi ekspertidest on Aasia turule sisenemisel palju kasu

Simon Robberts, Solis Biodyne äriarendusjuht

Oleme osalenud varem EASi ekspordiprogrammides ning leidnud väga huvitavaid uusi ärivõimalusi. Nii tutvusimegi EASi äriarendusteenustega, mis on meid palju aidanud peamiselt tänu üsna suurele kattuvusele meie enda poolt paika pandud strateegiaga. Solis Biodyne on suurte ja ambitsioonikate plaanidega ettevõtte, seega hindame igasugust abi ja toetust, enim oleme kasu saanud tootearenduse ja turunduse koolitustest.
Aasia on üks meie põhilisi fookusturge ning saime palju tuge EASi siinsetelt ja kohapealsetelt ekspertidelt sinna sisenemisel. Meid varustati vajaliku turuinfoga ning vägagi spetsiifiliste õpetussõnadega. Avastasime Hiina enda jaoks alles möödunud aastal ning kõik tähelepanekud ja soovitused suhtluse ja Hiina kommete osas olid ääretult vajalikud.

Meie suurim väljakutse hetkel on turu täielik mõistmine, lisaks veel ka õigete kanalite leidmine turule sisenemiseks. Mõlema jaoks on vajalik põhjalik eeltöö ning EAS on olnud teiste seas väga heaks infoallikaks. Arenguprogrammis osalemine andis meile täiendavaid ressursse uue projekti algatamiseks ning julgustas meid ka ise lisainvesteeringuid tegema. Kindlad tähtajad ja eesmärgid suunavad meid oma tulemustest selgemalt aru andma ning see aitab meil paremini fookust hoida. Koostöö EASiga on meiesugusele keskmise suurusega ning selgelt tootmisele ja ekspordile keskendunud ettevõttele olnud väga väärtuslik, seega olen veendunud, et sellest partnerlusest võiksid võita teisedki.

Kai Kreos 

Aasia infokeskuse juht

[email protected]  

 

Jaga postitust

Tagasi üles