Vaata peasisu

kelle jaoks toetus on mõeldud?

  • Eestis registreeritud ettevõtjaid ühendavatele ja/või esindavatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele
  • Toetust saav organisatsioon peab esindama põhikirja või võlaõigusliku lepingu alusel Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035 (edaspidi TAIE) fookusvaldkonda kuuluvaid Eestis registreeritud ettevõtjate gruppi ühes või mitmes ettevõtlusvaldkonnas
  • Organisatsioon peab olema äriregistrisse kantud vähemalt üks aasta enne taotluse esitamise kuupäeva.

 

mis minu ettevõttes muutub?

Paraneb organisatsiooni liikmete TAI võimekus

Suureneb ettevõtete TAI-alaste projektide arv

Suureneb ettevõtete teadlikkus intellektuaalomandi kaitsmisest ja osavõtmine innovatsiooni teadlikkuse teenustest

mille jaoks toetust saab?

  • Arendusnõuniku palkamiseks ettevõtteid esindava organisatsiooni liikmete TAI võimekuse tõstmiseks

Taotlemine

Taotlus esitatakse E-toetus keskkonnas.

Enne taotlemisega alustamist, tutvu kindlasti taotlusvormi näidisega. Pane tähele, et täiendusena koostatud taotlusele võib olla vajadus esitada ka mitmeid teisi lisadokumente.

Taotluse esitamise tähtaeg on 5.06.2023

Arendusnõunike toetuse konkursi tingimused

Taotlusvormi näidis

Taotluse kaasesitaja nõusoleku ja info vorm

 

Taotluse hindamine

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse kirjalikult märku.

Tutvu hindamismetoodikaga:

Hindamismetoodika

Projekti elluviimine

Positiivse otsuse saajatega sõlmib EIS partnerluslepingu, milles lepitakse kokku töö sisus, tulemusmõõdikute väärtustes ning muudes seadusest tulenevates tingimustes.

Partnerluslepingu näidis

Mitmepoolse partnerluslepingu näidis

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​​toetuse keskkonna kaudu.

Projekti etapid

Taotlus esitatakse E-toetus keskkonnas.

Enne taotlemisega alustamist, tutvu kindlasti taotlusvormi näidisega. Pane tähele, et täiendusena koostatud taotlusele võib olla vajadus esitada ka mitmeid teisi lisadokumente.

Taotluse esitamise tähtaeg on 5.06.2023

Arendusnõunike toetuse konkursi tingimused

Taotlusvormi näidis

Taotluse kaasesitaja nõusoleku ja info vorm

 

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse kirjalikult märku.

Tutvu hindamismetoodikaga:

Hindamismetoodika

Positiivse otsuse saajatega sõlmib EIS partnerluslepingu, milles lepitakse kokku töö sisus, tulemusmõõdikute väärtustes ning muudes seadusest tulenevates tingimustes.

Partnerluslepingu näidis

Mitmepoolse partnerluslepingu näidis

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​​toetuse keskkonna kaudu.

abiks taotlejale

Tiiu Treier
Teemajuht
+372 627 9404

sind võib veel huvitada

Avatud
Nõustamine

Intellektuaalomandi-alane strateegiline nõustamine

Kestus 5 esimest tundi tasuta
Töömahukus
Avatud
Toetus

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000
Kestus kuni 2 aastat
Töömahukus
Avatud
Toetus

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Töömahukus
Avatud
Toetus

Eurostars

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Euroopa horisondi partnerlus „Võtmetähtsusega digitehnoloogiad“

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Töömahukus
Avatud
Meistriklass

Disaini meistriklass

Hind 1500 eurot + KM
Kestus 6 kuud
Töömahukus
Avatud
Meistriklass

Juhtide mentorprogramm

Hind 900 eurot + KM
Kestus 6 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hind Tasuta
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdid

Hind Esimesed 6h tasuta. Alates 6. tunnist 100 €/h
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs (technology intelligence)

Hind alates 5-st töötunnist 100 €/h
Kestus kuni 5 tundi tasuta
Töömahukus
Avatud
Toetus

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Töömahukus
Suletud
Kiirendi

Ajujaht kiirendi ja telesaade

Hind Tasuta
Kestus 3-6 kuud
Töömahukus
Suletud
Toetus

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Töömahukus
Suletud
Teenus

Arengukava praktikum loomeettevõtetele

Hind 150 eurot + KM
Kestus 1 kuu
Töömahukus
Suletud
Toetus

Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Suurim toetus Ideekonkursi toetus 45 000
Töömahukus
Suletud
Toetus

Globalstars Keenia tootearendusprojektide voor

Suurim toetus 300 000
Töömahukus
Suletud
Toetus

Eesti – Norra koostööprogramm “Green ICT”

Suurim toetus 150 000
Töömahukus