Vaata peasisu Kaasrahastanud Euroopa LiitEuroopa Liidu kaasrahastuse logo (EST)

Millisele ettevõttele on projekt mõeldud?

 • Kes asub mõnes järgnevalt loetletud maakonnas: Viljandimaa, Järvamaa, Pärnumaa, Harjumaa 
 • Kohtade arv: 30 kohta maakonna kohta 
 • Ettevõtte tegevuse käigus tekib ressursse või kõrvalsaaduseid, mis saab olla sisend teistele ettevõtetele 
 • On valmis panustama keskkonnahoidu läbi materjaliringluse 
 • Omab piisavalt ressursse, et olla seminaril ja töötoas esindatud vähemalt ühe kollektiivi liikme poolt 

Mis sinu ettevõttes muutub?

Suureneb majanduslik kasu – näiteks kõrvalsaaduse või kasutult seisva kauba müük suurendab tulusid ja vähendab jäätmete kõrvaldamisega seotud kulusid.

Keskkonnamõjude vähendamine - materjalide jagamine toob kaasa väiksema vajaduse toormaterjalide järele, vähendab energia- ning veekulu.

Astud sammu tulevikukindla ettevõtluse poole, mis soosib kestlikkust ja keskkonnasõbralikkust.

Registreerimine

 • Täida registreerimisankeet 
 • Ootame käesoleva esimese katsetuse raames kohapeale liituma vaid kindla piirkonna (Järva, Pärnu, Viljandi ja Harju) ettevõtteid, kellega on EIS ja Maakondlikud Arenduskeskused tegemas selle projekti raames koostööd 
 • Ettevõtted, kes ei paikne nimetatud maakondades, on oodatud seminarile üle veebi 

Projekti sisu

Planeeritava projekti raames koostöös Maakondlike Arenduskeskuste esindajatega on leitud maakonnad, kellel on huvi ringleva materjali määra tõstmise ja tööstussümbioosi rakendamise vastu. Projekti peamine eesmärk on edendada ringmajanduse põhimõtteid, juurutada ressursside ringlusesse suunamist ja toetada ettevõtteid tööstussümbioosi loomisel. Meie eesmärk on pakkuda praktilisi teadmisi ja ressursse, mis aitavad ettevõtetel vähendada kulusid, suurendada tulusid ja muuta tootmisprotsessid keskkonnasõbralikumaks.

I faas - seminar ja töötuba

 • Eesmärkideni jõudmiseks korraldatakse huvilistele koolitus/seminar, et jagada teadlikkust eeskätt tööstussümbioosi teemal 
 • Tööstussümbioosi ja potentsiaalsete sümbioosivõrgustike leidmiseks korraldatakse töötoa formaadis ajurünnak*, et leida üles osalevate maakondade sümbioosivõrgustikud, kelle vahel saaks tööstussümbioos toimida
  *Ajurünnaku raames tehtud leiud ei kohusta ettevõtteid sümbioosi astuma 
 • Koolitus/seminar ja töötuba on ettevõtetele tasuta

II faas - mentorlus ja sümbioosi prototüüpimine

 • Töötoa järel on ettevõtetel kohapeal või järgnevatel päevadel võimalik end registreerida sümbioosi projekti osalejaks, mille raames on igal ettevõttel võimalus kasutada projekti raames mentorit. 
 • Töötoale järgnevalt oodatakse maakondade ettevõtteid astuma omavahelisse sümbioosi, et suurendada materjalide ringluse määra.
 • II faasis toimuva vahetatava ressursi üksikasjad (nagu näiteks materjalide vahetamine, tasu, logistika, garantii, ressursi seisukord) on sümbioosis olevate ettevõtete vastutusala ja omavaheline kokkulepe, mille eest ei vastuta ükski teine projektis osalev ega kaasatud osapool vaid see lepitakse kokku ettevõtete omavahelises suhtluses 

Projekti ajakava

23.05.2024 huvitunud maakondadega esimene kohtumine

27.08.2024 registreerunud huvilistega Pakri Teadus- ja tööstuspargi külastus PAKRI | PAKRI Science and Industrial Park

08.09.2024 huviliste seminarile ja töötuppa registreerimise tähtaeg

10.09.2024 seminar ja töötuba Türi Kultuurimajas

16.09 – 17.11.2024 potentsiaalse sümbioosi katsetamine piirkondades

15.01.2025 projekti avalikud kokkuvõtted

Teekond

 • Täida registreerimisankeet 
 • Ootame käesoleva esimese katsetuse raames kohapeale liituma vaid kindla piirkonna (Järva, Pärnu, Viljandi ja Harju) ettevõtteid, kellega on EIS ja Maakondlikud Arenduskeskused tegemas selle projekti raames koostööd 
 • Ettevõtted, kes ei paikne nimetatud maakondades, on oodatud seminarile üle veebi 

Planeeritava projekti raames koostöös Maakondlike Arenduskeskuste esindajatega on leitud maakonnad, kellel on huvi ringleva materjali määra tõstmise ja tööstussümbioosi rakendamise vastu. Projekti peamine eesmärk on edendada ringmajanduse põhimõtteid, juurutada ressursside ringlusesse suunamist ja toetada ettevõtteid tööstussümbioosi loomisel. Meie eesmärk on pakkuda praktilisi teadmisi ja ressursse, mis aitavad ettevõtetel vähendada kulusid, suurendada tulusid ja muuta tootmisprotsessid keskkonnasõbralikumaks.

 • Eesmärkideni jõudmiseks korraldatakse huvilistele koolitus/seminar, et jagada teadlikkust eeskätt tööstussümbioosi teemal 
 • Tööstussümbioosi ja potentsiaalsete sümbioosivõrgustike leidmiseks korraldatakse töötoa formaadis ajurünnak*, et leida üles osalevate maakondade sümbioosivõrgustikud, kelle vahel saaks tööstussümbioos toimida
  *Ajurünnaku raames tehtud leiud ei kohusta ettevõtteid sümbioosi astuma 
 • Koolitus/seminar ja töötuba on ettevõtetele tasuta

 • Töötoa järel on ettevõtetel kohapeal või järgnevatel päevadel võimalik end registreerida sümbioosi projekti osalejaks, mille raames on igal ettevõttel võimalus kasutada projekti raames mentorit. 
 • Töötoale järgnevalt oodatakse maakondade ettevõtteid astuma omavahelisse sümbioosi, et suurendada materjalide ringluse määra.
 • II faasis toimuva vahetatava ressursi üksikasjad (nagu näiteks materjalide vahetamine, tasu, logistika, garantii, ressursi seisukord) on sümbioosis olevate ettevõtete vastutusala ja omavaheline kokkulepe, mille eest ei vastuta ükski teine projektis osalev ega kaasatud osapool vaid see lepitakse kokku ettevõtete omavahelises suhtluses 

23.05.2024 huvitunud maakondadega esimene kohtumine

27.08.2024 registreerunud huvilistega Pakri Teadus- ja tööstuspargi külastus PAKRI | PAKRI Science and Industrial Park

08.09.2024 huviliste seminarile ja töötuppa registreerimise tähtaeg

10.09.2024 seminar ja töötuba Türi Kultuurimajas

16.09 – 17.11.2024 potentsiaalse sümbioosi katsetamine piirkondades

15.01.2025 projekti avalikud kokkuvõtted

Tagasi üles